Zondagse klanken: liturgisch-muzikale praktijken bezien vanuit cultureel-antropologisch perspectief

Onderzoeksoutput

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)22-32
Aantal pagina's11
TijdschriftTijdschrift voor liturgie
Volume95
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2011

Citeer dit