Zij meenden dat het een geestverschijning was: Het Centrum voor Beroepsvorming en Spiritualiteit in de theologische encyclopedie van de Protestantse Theologische Universiteit

L.T. Witkamp

    Onderzoeksoutput

    Originele taal-2Dutch
    UitgeverijPThU
    StatusPublished - 8 dec. 2020

    Citeer dit