Where are you Enoch? Why can’t I find you? Genesis 5:21-24 Reconsidered

R.B. ten Hoopen

  Onderzoeksoutputpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1-23
  TijdschriftJournal of Hebrew Scriptures
  Volume18
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit