Was Lucas een beetje slordig toen hij schreef over de reiniging? Lukas 2:22

Onderzoeksoutput

Vertaalde titel van de bijdrageWas Luke sloppy when writing on the purification?: Luke 2:22
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's1
TijdschriftFriesch Dagblad
StatusPublished - 5 feb. 2022

Citeer dit