War, peace and military chaplaincy: lessons learned from Ukraine: interview with Ukrainian theologian dr. Roman Zaviyskyy

P.H. Vos, R. Zaviyskyy

Onderzoeksoutput

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)60-71
Aantal pagina's12
TijdschriftHandelingen. Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap
Volume50
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 1 okt. 2023

Citeer dit