Valideringsonderzoek Onderzoeksagenda Geestelijke Verzorging: Op weg naar een onderzoeksagenda voor het domein geestelijke verzorging 2021-2025. Onderzoek in opdracht van de Commissie Wetenschap van de VGVZ.

A. Mulder, Carmen Schuhmann, M. Stoutjesdijk

  Onderzoeksoutput

  Samenvatting

  This report presents the results of a Delhi research aiming to determine relevance, urgency and priority of research subjects for a national research agenda 2021-2025. In a triple phase Delphi procedure with purposive sampling 23 chaplains responded to 13 research topics. There was a consensus about the top 3 topics: extramuralisation of chaplaincy; fundamental professional identity reflection; worldview diversity. No priority was awarded to disaster chaplaincy and to robotics.
  Vertaalde titel van de bijdrageValidation Research Chaplaincy Research Agenda: On the road towards a research agenda for the chaplaincy domain 2021-2025. Research commissioned by the Scientific Board of the Association of Chaplains
  Originele taal-2Dutch
  Plaats van productieUtrecht/Zwolle/Tilburg
  Opdrachtgevend orgaanCommissie Wetenschap VGVZ Vereniging voor Geestelijke Verzorging
  Aantal pagina's55
  StatusPublished - 29 jan. 2021

  Citeer dit