The Work of the Spirit in Creation According to Barth’s Exegeses of the First Chapters of Genesis (§ 41)

R.H. Reeling Brouwer

  Onderzoeksoutput

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)118
  Aantal pagina's140
  TijdschriftZeitschrift für Dialektische Theologie
  Volume2018
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit