The Reification of Value: Robust Realism and Alienation

J.R. Compaijen, Michiel Meijer

  Onderzoeksoutputpeer review

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)275-294
  TijdschriftInternational Journal of Philosophical Studies
  Volume29
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 2021

  Citeer dit