The Nature of Material Reality: Interreligious Conversations at the Cusp of Modern Science in India

C.S. Christian, B. van den Toren

Onderzoeksoutputpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)173-196
Aantal pagina's24
TijdschriftPhilosophy, Theology and the Sciences
Volume9
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2022

Citeer dit