Textual Fixity and Fluidity in the Hellenistic and Roman Periods: Alexandrian Homer Scholarship and the Qumran Pesharim

  Onderzoeksoutputpeer review

  19 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)173–190
  TijdschriftRevue de Qumran
  Volume30
  Nummer van het tijdschrift112
  StatusPublished - 2019

  Citeer dit