‘T’en zijn de Joden niet …’: Revius en Matteüs 27:25

Onderzoeksoutput

Vertaalde titel van de bijdrage‘Not the Jews …’: Revius and Matt 27:25
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's1
TijdschriftFriesch Dagblad
StatusPublished - 8 okt. 2022

Citeer dit