Stand van zaken Joodse Studies in Nederland 2008-2022: update bij het Rapport Wallet

Onderzoeksoutput

Originele taal-2Dutch
UitgeverijNederlands Genootschap voor Joodse Studiën
Aantal pagina's36
StatusPublished - 2023

Citeer dit