Sacramentsbevoegdheid: van uitzondering naar regel. Pleidooi voor aanpassing van de kerkorde

  Onderzoeksoutput

  Originele taal-2Dutch
  Artikelnummer272-285
  TijdschriftKerk en Theologie
  Volume69
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit