Review of: Willem Maarten Dekker, Dit broze bestaan: Over het geloof in God de Schepper (Utrecht: Boekencentrum, 2017)

Onderzoeksoutput

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)12-13
Aantal pagina's2
TijdschriftDe Wekker
StatusPublished - 2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit