Review of: W. Verboom, Van doopvont naar avondmaalstafel : pastorale uitleg van de liturgische formulieren bij doop, belijdenis en avondmaal. Utrecht: KokBoekencentrum, 2021

Onderzoeksoutput

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)112-113
Aantal pagina's2
TijdschriftTheologia Reformata
Volume66
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2 mrt. 2023

Citeer dit