Review of: Volker Leppin en Stefan Michels (red.), Reformation als Transformation? Interdisziplinäre Zugänge zum Transformationsparadigma als historiographischer Beschreibungskategorie. Tübingen: Mohr Siebeck, 2022 (Spätmittelalter, Humanismus, Reformation 126)

Onderzoeksoutput

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)406-408
Aantal pagina's3
TijdschriftTheologia Reformata
Volume66
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - dec. 2023

Citeer dit