Review of: Tom Greggs, Dogmatic Ecclesiology 1: The Priestly Catholicity of the Church (Grand Rapids: Baker Academic, 2019)

Onderzoeksoutput

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)200-202
Aantal pagina's3
TijdschriftTheologia Reformata
Volume64
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2021
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit