Review of: Timothy H. Wadkins, The Rise of Pentecostalism in Modern El Salvador. From the Blood of the Martyrs to de Baptism of the Spirit

  Onderzoeksoutput

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)303-304
  TijdschriftMission Studies
  Volume35
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit