Review of: Tamme Spoelstra, Verbondsonderwijs. Geschiedenis van gereformeerd-vrijgemaakt onderwijs in Nederland tot 1985

  Onderzoeksoutput

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)67-68
  TijdschriftDNK Documentatieblad Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800
  Volumexli
  Nummer van het tijdschrift88
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit