Review of S.C. Russell, E.J. Hamori (eds), Mighty Baal. Essays in Honor of Mark S. Smith, Leiden : Brill, 2020 (Harvard Semitic Studies 66)

Onderzoeksoutputpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)732-735
Aantal pagina's4
TijdschriftBibliotheca Orientalis
Volume78
Nummer van het tijdschrift5-6
StatusPublished - 2021

Citeer dit