Review of: Robert C. Roberts, Recovering Christian Character: The Psychological Wisdom of Søren Kierkegaard (Eerdmans, Grand Rapids, MI, 2022)

Onderzoeksoutputpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)72-76
TijdschriftPhilosophia Reformata
Volume88
StatusPublished - 2023

Citeer dit