Review of: Raymond Fagel en Judith Pollmann, 1572. Burgeroorlog in de Nederlanden (Amsterdam: Prometheus, 2022).

Onderzoeksoutput

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)422-423
Aantal pagina's2
TijdschriftTheologia Reformata
Volume65
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - dec. 2022

Citeer dit