Review of: Paul Mandel, The Origins of Midrash: From Teaching to Text

  Onderzoeksoutput

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)143-149
  TijdschriftJournal for the Study of Judaism
  Volume49
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit