Review of Paul Kapteyn, Van boeren en predikanten. Een kroniek van twee families in de 19e en 20e eeuw op het Groninger Hoogeland en elders. Bedum: Uitgeverij Profiel, 2018.

  Onderzoeksoutput

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  TijdschriftDNK Documentatieblad Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800
  Volume2020 xliii nr. 92, 85-87.
  StatusPublished - 2020

  Citeer dit