Review of: Mischa Meier, Geschichte der Völkerwanderung: Europa, Asien und Afrika vom 3. bis zum 8. Jahrhundert n.Chr. München: C.H. Beck/Historische Bibliothek der Gerda Henkel Stiftung 2021

Onderzoeksoutputpeer review

9 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)205-207
Aantal pagina's3
TijdschriftKerk en Theologie
Volume73
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2022

Citeer dit