Review of: Maren R. Niehoff (ed), Journeys in the Roman East: Imagined and Real

  Onderzoeksoutput

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)423-426
  TijdschriftJournal for the Study of Judaism
  Volume50
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 2019

  Citeer dit