Review of: Marcel Poorthuis en Wilken Veen, De moderne theologen. Perspectieven op de 21ste eeuw (Amsterdam: Boom, 2022)

Onderzoeksoutput

Vertaalde titel van de bijdrageBook review of: Marcel Poorthuis and Wilken Veen, The Modern Theologians. Perspectives on the 21st Century.
Originele taal-2Dutch
OutputmediaOnline
StatusPublished - 21 jun. 2022

Citeer dit