Review of: Leon van den Broeke en George Harinck (eds.), ‘Nooit meer een nieuwe hiërarchie!’ De kerkrechtelijke nalatenschap van F.L. Rutgers

    Onderzoeksoutput

    Originele taal-2Dutch
    TijdschriftDKO
    StatusPublished - 2019

    Citeer dit