Review of: Kat Armas, Abuelita Faith: What Women on the Margins Teach Us about Wisdom, Persistence, and Strength (Grand Rapids, MI: Brazos Press 2021)

Onderzoeksoutput

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)284-285
Aantal pagina's2
TijdschriftMission Studies
Volume39
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 7 jun. 2022

Citeer dit