Review of: Kaitlyn Dugan & Philip G. Ziegler, The Finality of the Gospel: Karl Barth and the Tasks of Eschatology (Leiden: Brill, 2022).

Onderzoeksoutput

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)432-433
Aantal pagina's2
TijdschriftTheologia Reformata
Volume65
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2022

Citeer dit