Review of: John Dickson, Schurken en heiligen. Een onverbloemde kijk op goed en kwaad in de geschiedenis van het Christendom. Utrecht: KokBoekencentrum Uitgevers, 2023

Onderzoeksoutput

Originele taal-2Dutch
UitgeverTheologie.nl
OutputmediaOnline
StatusPublished - 20 jun. 2023

Citeer dit