Review of: Johan Snel, De zeven levens van Abraham Kuyper. Portret van een ongrijpbaar staatsman (Amsterdam: Prometheus 2020)

  Onderzoeksoutput

  5 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)176
  Aantal pagina's1
  TijdschriftTijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
  Volume24
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 2021

  Citeer dit