Review of: Johan Gerrit Appeldoorn, Opteekeningen 1914-1916 bezorgd door mr. O. Schutte. Hilversum: Verloren, 2022

Onderzoeksoutput

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)214-215
Aantal pagina's2
TijdschriftDNK Documentatieblad Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800
Volume45
Nummer van het tijdschrift99
DOI's
StatusPublished - dec. 2023

Citeer dit