Review of: Jan Hoek. Grote God, wij loven U : doordenken over Gods eigenschappen. Utrecht: Boekencentrum, 2018

Onderzoeksoutput

Originele taal-2Dutch
TijdschriftDe Wekker
Volume128
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit