Review of: Jaco van der Knijff, Heilige gezangen: Herkomst, ontwikkeling en receptie van de lofzangen in het psalmboek van Dathenus en de ‘Eenige Gezangen’ in de Staatsberijming van 1773

  Onderzoeksoutput

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)88-90
  TijdschriftTheologia Reformata
  Volume62
  StatusPublished - 2019

  Citeer dit