Review of: Herman J. Selderhuis, J. Marius, J. Lange van Ravenswaay (eds.), Luther and Calvinism: Image and Reception of Martin Luther in the History and Theology of Calvinism

  Onderzoeksoutput

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)88
  Aantal pagina's1
  TijdschriftTheologia Reformata
  Volume62
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2019

  Citeer dit