Review of: Herman Bavinck, Gereformeerde Ethiek / bezorgd, ingeleid en geannoteerd door Dirk van Keulen. Utrecht: KokBoekencentrum, 2019

Onderzoeksoutput

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)12-13
Aantal pagina's2
TijdschriftDe Wekker
Volume129
Nummer van het tijdschrift17
StatusPublished - 2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit