Review of: Herman A. Speelman en Daniël Timmerman, met een bijdrage van Jaco van der Knijff, Gereformeerde getijden: Over vroegmoderne vernieuwing van het spirituele levensritme. Kampen: Summum Academic Publications, 2023. (Nederlandse Kerkhistorische Reeks, 4)

Onderzoeksoutput

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)405-406
Aantal pagina's2
TijdschriftTheologia Reformata
Volume66
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - dec. 2023

Citeer dit