Review of: Henk Tijssen, Om het behoud van protestants Nederland. Biografie van C.A. Lingbeek, dominee en politicus

  Onderzoeksoutput

  4 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)109-110
  TijdschriftDNK Documentatieblad Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800
  Volumexlii
  Nummer van het tijdschrift90
  StatusPublished - 2019

  Citeer dit