Review of: Henk ten Brinke, Erfzonde? Onvermijdelijkheid en verantwoordelijkheid. Utrecht: KokBoekencentrum Academic, 2018

Onderzoeksoutput

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)13
Aantal pagina's1
TijdschriftDe Wekker
Volume129
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - 2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit