Review of: Hagith Sivan, Jewish Childhood in the Roman World (Cambridge: Cambridge University Press, 2018)

Onderzoeksoutput

6 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)591-594
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal for the Study of Judaism
Volume49
Nummer van het tijdschrift4-5
DOI's
StatusPublished - 2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit