Review of: Gregory David Soderberg, As often as you eat this bread : communion frequency in English, Scottish, and early American Churches. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2023. (Reformed historical theology ; 74).

Onderzoeksoutputpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)413-414
Aantal pagina's2
TijdschriftTheologia Reformata
Volume66
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 5 dec. 2023

Citeer dit