Review of: Grantley McDonald, Biblical Criticism in Early Modern Europe: Erasmus, the Johannine Comma and Trinitarian Debate

E. Boogert

  Onderzoeksoutput

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)171-172
  TijdschriftTheologia Reformata
  Volume61
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit