Review of: Gianmarco Braghi & Davide Dainese (red.), War and Peace in the Religious Conflicts of the Long Sixteenth Century. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2023

Onderzoeksoutput

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)196-197
Aantal pagina's2
TijdschriftTheologia Reformata
Volume66
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2023

Citeer dit