Review of: Gerrit Roos, Op Texel ligt Jeruzalem. De kerkgeschiedenis van het eiland (De Banier : Apeldoorn 2019)

  Onderzoeksoutput

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)71
  Aantal pagina's1
  TijdschriftTijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis
  Volume24
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 2021

  Citeer dit