Review of: George Harinck en Wim Berkelaar, Domineesfabriek. Geschiedenis van de Theologische Universiteit Kampen

  Onderzoeksoutput

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)88-89
  TijdschriftDNK Documentatieblad Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800
  Volumexli
  Nummer van het tijdschrift88
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit