Review of: Eric Peels, Storm over de wereld : de volkenprofetieën in het boek Jeremia. Utrecht: KokBoekencentrum, 2023.

Onderzoeksoutput

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)395-396
Aantal pagina's2
TijdschriftTheologia Reformata
Volume66
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - dec. 2023

Citeer dit