Review of Eduardo Echeverria, Revelation, History, and Truth: A Hermeneutics of Dogma (New York: Peter Lang, 2018)

Onderzoeksoutput

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)437-438
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Reformed Theology
Volume12
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit