Review of: David M. Csinos, Little Theologians. Children, Culture, and the making of Theological Meaning. Montreal/London/Chicago: McGill-Queen’s University Press, 2020.

Onderzoeksoutput

7 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)139-141
Aantal pagina's3
TijdschriftEcclesial Practices
Volume9
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2022

Citeer dit