Review of: Darren Sarisky, Reading the Bible Theologically (Cambridge: Cambridge University Press, 2019)

Onderzoeksoutput

6 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)310-311
Aantal pagina's2
TijdschriftTheologia Reformata
Volume63
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit